Важливе

Річний звіт ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» за 2018 рік

25.04.2019 Natali Важливе

Річний звіт ПрАТ ХІМДИВІЗІОН_2018

More

Протокол реєстраціі акціонерів від 22_04_2019

22.04.2019 Natali Важливе

Протокол реєстраціі акціонерів від 22_04_2019 ПРОТОКОЛ про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН»   м. Кам’янське                                                                                                       «22» квітня 2019 р.,   Реєстрацію акціонерів, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН», що призначені на «22» квітня 2019 р. з початком об 10 год. за адресою: 51909, Дніпропетровська […]

More

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

19.04.2019 Natali Важливе

Інформація   Відповідно до п. 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» повідомляє  станом на «16» квітня 2019 р. —  дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН» (код за ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження:  51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське,  вул. С.Х. […]

More

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

20.11.2018 Natali Важливе

dodatok1  dodatok7

More

Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

26.02.2018 Natali Важливе

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIМДИВIЗIОН» 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34059188 3. Місцезнаходження емітента 51909  м. Кам’янське вул.С.Х.Горобця, буд. 1 4. Міжміський код, телефон та факс (056)3715932 5. Електронна поштова адреса емітента himdivizion@prat.dp.ua […]

More

Відомостi про зміну складу посадових осіб емітента

26.02.2018 Natali Важливе

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIМДИВIЗIОН» 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34059188 3. Місцезнаходження емітента 51909  м. Кам’янське вул.С.Х.Горобця, буд. 1 4. Міжміський код, телефон та факс (056)3715932 5. Електронна поштова адреса емітента himdivizion@prat.dp.ua […]

More

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів

15.02.2018 Natali Важливе

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х.Горобця, буд. 1) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання «23» лютого 2018 року річних загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних загальних зборів: «23» лютого 2018 року року об 10.00 год. Місце проведення річних загальних зборів: […]

More

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів

24.01.2018 Natali Важливе

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х.Горобця, буд. 1) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання  «23» лютого 2018 року річних загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних загальних зборів: «23» лютого 2018 року року об 10.00 год. Місце проведення річних загальних зборів: […]

More

Відомості про особливу інформацію емітента

18.04.2017 Natali Важливе

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування у офіційному друкованому виданні)   Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIМДИВIЗIОН» 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34059188 3. Місцезнаходження емітента 51909  м. Кам’янське вул.С.Х.Горобця, буд. 1 4. Міжміський код, телефон та факс […]

More

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів «14» квітня 2017 року

13.03.2017 Natali Важливе

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х.Горобця, буд. 1) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання  «14» квітня 2017 року річних загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних загальних зборів: «14» квітня 2017 року об 10.00 год. Місце проведення річних загальних зборів: 51909, […]

More

« Previous Posts

вход