Протокол реєстраціі акціонерів від 22_04_2019

22.04.2019 Natali Важливе

Протокол реєстраціі акціонерів від 22_04_2019

ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН»

 

м. Кам’янське                                                                                                       «22» квітня 2019 р.,

 

Реєстрацію акціонерів, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН», що призначені на «22» квітня 2019 р. з початком об 10 год. за адресою: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, Південний район, вул. С.Х. Горобця, буд. 1, кімната 31, проводила реєстраційна комісія в особі Бєлова Олега Вячеславовича  та Прошинської Валентини Іванівни.

 

Головою реєстраційної комісії обрано Бєлова Олега Вячеславовича

 

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 10 год. 00 хв.

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» станом  на 24 годину: 16.04.2019 р.

 

Дані з переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»:

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 4 (чотири) акціонера;

Кількість розміщених акцій: 1 817 500 (один мільйон вісімсот сімнадцять тисяч п’ятсот)  шт.;

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: немає  або 0 %;

Кількість привілейованих акцій: немає;

Кількість голосуючих акцій: 1 817 500 (один мільйон вісімсот сімнадцять тисяч п’ятсот);

 

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів: 2 (два) акціонера;

Зареєстровано представників: немає;

Відмовлено в реєстрації: немає;

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): немає;

Для голосування акціонерам видані бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів кожного – 24 штуки.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах, становить: 768 968  ( сімсот шістдесят вісім тисяч дев’ятсот шістдесят вісім штук), що складає 42,3091 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум чергових загальних зборів ВІДСУТНІЙ.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

 

 

 

Голова реєстраційної комісії

Директор виконавчий ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»    ______________________        Бєлов Олег Вячеславович

 

 

Член реєстраційної комісії                ______________________        Прошинська Валентина Іванівна

 

Comments are currently closed.


вход