Без рубрики

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів 2020

23.03.2020 Natali Без рубрики

Затверджено Наглядовою радою ПРАТ «ХІМДИВІЗІОН» Протокол № 20200323 від 23.03.2020 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (код за ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Днiпропетровська область, Пiвденний район мiсто Кам’янське, вулиця С.Х.Горобця, будинок 1) (далі за текстом — Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів. Місце проведення чергових загальних зборів: 51909, Днiпропетровська область, Пiвденний район, мiсто Кам’янське, вулиця […]

More

0

Особлива інформація емітента — Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

27.06.2019 Natali Без рубрики

особ.информ_26_06_2019

More

0

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

25.06.2019 Natali Без рубрики

Інформація Відповідно до п. 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» повідомляє інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на «20» червня 2019 р. —  дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН» (код за ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження:  […]

More

0

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

21.05.2019 Natali Без рубрики

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» № 03/05-2019 від 13.05.2019 р.)     ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х. Горобця, буд. 1) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання   «26» червня 2019 року позачергових загальних зборів акціонерів. […]

More

0

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів!

21.03.2019 Natali Без рубрики

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х. Горобця, буд. 1) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання   «22» квітня 2019 року чергових загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення чергових загальних зборів: «22» квітня 2019 року о 10.00 год. Місце проведення чергових загальних […]

More

вход