Інформація

Розкриття інформації

Особлива інформація

 • Протокол наглядової ради 05.04.2012
 • Особлива інформація від 05.04.2012
  • Титульний аркуш Повідомлення (dodatok15)
  • Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (dodatok6)
 • Особлива інформація від 27.04.2012
  • Титульний аркуш Повідомлення (dodatok15)
  • Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (dodatok6)
 • Зміни у складі осіб, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (osobl_inf_10_20121129)

 Збори Акціонерів

 

 


вход