Інформація

Розкриття інформації

Особлива інформація

 • Протокол наглядової ради 05.04.2012
 • Особлива інформація від 05.04.2012
  • Титульний аркуш Повідомлення (dodatok15)
  • Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (dodatok6)
 • Особлива інформація від 27.04.2012
  • Титульний аркуш Повідомлення (dodatok15)
  • Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (dodatok6)

 Збори Акціонерів

Повідомлення про позачергові загальні збори 06.03.2021

Інформація про загальну кількість акцій на 02.03.2021

Повідомлення про річні загальні збори 26 квітня 2021 року

Інформація про загальну кількість акцій станом на 02.03.2021 (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів)

Інформація про загальну кількість акцій станом на 26.04.2021 (станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах)


вход