Особлива інформація емітента — Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

27.06.2019 Natali Без рубрики

особ.информ_26_06_2019

More

0

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

25.06.2019 Natali Без рубрики

Інформація Відповідно до п. 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» повідомляє інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на «20» червня 2019 р. —  дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН» (код за ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження:  […]

More

0

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

21.05.2019 Natali Без рубрики

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» № 03/05-2019 від 13.05.2019 р.)     ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х. Горобця, буд. 1) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання   «26» червня 2019 року позачергових загальних зборів акціонерів. […]

More

0

Річний звіт ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» за 2018 рік

25.04.2019 Natali Важливе

Річний звіт ПрАТ ХІМДИВІЗІОН_2018

More

Протокол реєстраціі акціонерів від 22_04_2019

22.04.2019 Natali Важливе

Протокол реєстраціі акціонерів від 22_04_2019 ПРОТОКОЛ про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН»   м. Кам’янське                                                                                                       «22» квітня 2019 р.,   Реєстрацію акціонерів, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН», що призначені на «22» квітня 2019 р. з початком об 10 год. за адресою: 51909, Дніпропетровська […]

More

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

19.04.2019 Natali Важливе

Інформація   Відповідно до п. 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» повідомляє  станом на «16» квітня 2019 р. —  дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН» (код за ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження:  51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське,  вул. С.Х. […]

More

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів!

21.03.2019 Natali Без рубрики

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х. Горобця, буд. 1) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання   «22» квітня 2019 року чергових загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення чергових загальних зборів: «22» квітня 2019 року о 10.00 год. Місце проведення чергових загальних […]

More

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

20.11.2018 Natali Важливе

dodatok1  dodatok7

More

Розміщено річний звіт за 2017 рік

24.04.2018 Serg Новини

Розміщено річний звіт за 2017 рік

More

0

Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

26.02.2018 Natali Важливе

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIМДИВIЗIОН» 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34059188 3. Місцезнаходження емітента 51909  м. Кам’янське вул.С.Х.Горобця, буд. 1 4. Міжміський код, телефон та факс (056)3715932 5. Електронна поштова адреса емітента himdivizion@prat.dp.ua […]

More

« Previous Posts

вход